تاثیرات قرنطینه بر افراد در زمان شیوع ویروس کرونا جدید