خلاصه کتاب بهترین سال زندگی نوشته دبی فورد-فصل چهارم (به اتمام رساندن کارهای ناتمام)