خلاصه کتاب راهبری زندگی با شهود درونی

اینجا شما میتوانید آگاهی هایی خود را برای بهتر زیستن افزایش دهید.

“کتاب راهبری زندگی با شهود درونی” نوشته ی “رابرت الکس جانسون و جری رول” به ترجمه ی “مرضیه مروتی” شامل خاطرات و تجارب شخصی رابرت الکس جانسون، نویسنده، روان درمانگر یونگی و روان شناس تحلیلی آمریکایی تبار است که تا به حال کتاب های او بیش از 2.5 میلیون نسخه به فروش رسیده است. وی در کتاب راهبری زندگی با شهود درونی مخاطب را به سمت زندگی پرشور و با معنا دعوت می کند. این کتاب شامل ۱۵ فصل بوده و در این جا ما خلاصه ای از تمام فصول کتاب را به شما ارائه می دهیم.

فروردین ۲۵, ۱۳۹۹
کتاب راهبری زندگی با شهود درونی

خلاصه کتاب راهبری زندگی با شهود درونی نوشته رابرت الکس جانسون-بخش اول

“کتاب راهبری زندگی با شهود درونی” نوشته ی “رابرت الکس جانسون و جری رول” به ترجمه ی “مرضیه مروتی” شامل خاطرات و تجارب شخصی رابرت الکس […]
فروردین ۲۵, ۱۳۹۹
رابرت الکس جانسون

خلاصه کتاب راهبری زندگی با شهود درونی نوشته رابرت الکس جانسون-بخش دوم

کتاب “راهبری زندگی با شهود درونی” نوشته ی “رابرت الکس جانسون و جری رول” به ترجمه ی “مرضیه مروتی” شامل خاطرات و تجارب شخصی رابرت الکس […]
فروردین ۲۵, ۱۳۹۹
راهبری زندگی با شهود درونی

خلاصه کتاب راهبری زندگی با شهود درونی نوشته رابرت الکس جانسون-بخش سوم

کتاب “راهبری زندگی با شهود درونی” نوشته ی “رابرت الکس جانسون و جری رول” به ترجمه ی “مرضیه مروتی” شامل خاطرات و تجارب شخصی رابرت الکس […]