افزایش خشونت در بحران

مقاله ی ۵ از ۶ مقاله در سری سلامت روان و کرونا
بهتر است با ترتیب زیر مطالعه کنید:

اینجا شما میتوانید آگاهی هایی خود را برای بهتر زیستن افزایش دهید.

ما منابع مورد نیاز برای بهبود سلامت روانی، یافتن تعادل و احساس خوشبختی را در اختیار شما قرار می دهیم. تمامی محتوای ما از منابع معتبر استخراج شده است که در هر مقاله عنوان می شود.

دسته بندی مقالات


فروردین ۲۴, ۱۳۹۹
خشونت خانگی در زمان کرونا

افزایش خشونت خانگی در زمان کرونا

متاسفانه این روز ها، در خانه ماندن اجباری افراد به علت شیوع کرونا ویروس و ایجاد قرنطینه خانگی موجب افزایش خشونت خانگی در زمان کرونا شده […]