اینجا شما میتوانید آگاهی هایی خود را برای بهتر زیستن افزایش دهید.

ما منابع مورد نیاز برای بهبود سلامت روانی، یافتن تعادل و احساس خوشبختی را در اختیار شما قرار می دهیم. تمامی محتوای ما از منابع معتبر استخراج شده است که در هر مقاله عنوان می شود.

دسته بندی مقالات


بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
تخریب کننده رابطه عاطفی

آیا شما یک تخریب کننده رابطه عاطفی هستید؟

آیا عبارت تخریب کننده رابطه عاطفی برای شما مفهومی دارد؟ فرض کنید شما با فرد جدیدی آشنا میشوید و برای مدتی با خوشحالی با هم رفت […]
بهمن ۲۱, ۱۳۹۸
رفتارهای مخرب رابطه احساسی

عواقب رفتارهای مخرب رابطه احساسی و ۴ راهکار عمقی آن

در مقاله ی آیا شما یک تخریب کننده رابطه عاطفی احساسی هستید؟ توضیح دادیم که افرادی به دلایل گوناگون به صورت ناخودآگاه روابط خود را تخریب […]