درمان حمله عصبی

اینجا شما میتوانید آگاهی هایی خود را برای بهتر زیستن افزایش دهید.

ما منابع مورد نیاز برای بهبود سلامت روانی، یافتن تعادل و احساس خوشبختی را در اختیار شما قرار می دهیم. تمامی محتوای ما از منابع معتبر استخراج شده است که در هر مقاله عنوان می شود.

دسته بندی مقالات


فروردین ۱۶, ۱۳۹۹
خداحافظی با پانیک

خداحافظی با پانیک – رفتار درمانی شناختی یا CBT

اگر شما تصمیم گرفتید برای خداحافظی با پانیک به جلسات روان درمانی بروید، ممکن است به این فکر کنید که گزینه های درمان شما چگونه خواهند […]